MUDr. Kratochvíl

Lymfodrenáž

Funkce lymfatického systému těla

Lymfatické cévy tvoří tzv. lymfatický systém (mízní systém), který se účastní na odvádění lymfy (mízy) zpět do žilního systému.Tato lymfa je tvořena bílkovinami, které se mohou hromadit ve tkáních a mohou tak vznikat otoky - hlavně na dolních končetinách -tzv. lymfedémy.

Lymfatický systém je tvořen těmito lymfatickými cévami, které se spojují v hlavní kmen a poté ústí do žilního systému. Lymfa protéká lymfatickými uzlinami, které filtrují lymfu na přechodu mezi povrchovým a hlubokým lymfatickým systémem.

Otoky - tzv. lymfedémy vznikají při hromadění a nemožnosti odtoku lymfy. K těmto stavům dochází hlavně po operačních výkonech, úrazech, při onkologických onemocněních, infekcích a dalších příčinách.

Lymfodrenáž

Účelem lymfodrenáže je obnovení a zvýšení oběhu lymfy a to buď lymfodrenáží manuální nebo přístrojovou. Při této metodě se vytváří tlaková vlna přerušovanou kompresí končetiny ve speciálních drenážních návlecích za použití drenážního tlaku kolem 40 mm Hg.

V naší praxi používáme speciální lymfodrenážní přístroj LYMFOVEN 14K ,2x12 komor s programovou sekvencí a čtečkou čipových karet.

Ukázky

Lymfodrenáž - lymfodrenážní kalhoty

Lymfodrenáž - lymfodrenážní kalhoty

Lymfodrenáž - lymfodrenážní kalhoty

Lymfodrenáž - lymfodrenážní kalhoty

Lymfodrenážní přístroj - Lymfoven

Lymfodrenážní přístroj - Lymfoven

Lymfodrenážní přístroj - Lymfoven

Lymfodrenážní přístroj - Lymfoven

Sanofi