MUDr. Kratochvíl

Sonografické vyšetření kyčelních kloubů novorozenců

Popis problematiky

Diagnostika vrozené kyčelní dysplazie je založena na klinickém vyšetření kyčelních kloubů novorozence ortopedem a dále na preventivním sonografickém vyšetření kyčelních kloubů ultrazvukem.

Vrozená dysplazie kyčelního kloubu (porucha vývoje kyčelního kloubu) je závažný patologický stav, vyskytující se zhruba u 3 - 5% populace. Častější výskyt je u dívek a při poloze a porodu koncem pánevním. Případy, které nejsou včas rozpoznány a vhodně léčeny ortopedem, mohou vést v pozdějším věku k závažnému poškození kyčelního kloubu s trvalými následky, které vyžadují i operační léčení.

Sono vyšetření ultrazvukem - tři etapy

Vyšetření dětských kyčelních kloubů probíhá ve 3 etapách (tzv. systém trojího síta) a to v době od narození do 12 až 16 týdne věku dítěte:

Při zjištění nálezu kyčelní dysplazie je nutné zahájit léčbu s následnými pravidelnými kontrolami ortopedem.

Ordinační doba

Ordinační hodiny - SONO kyčlí novorozenců
Úterý 13:00 - 14:30
Středa 13:00 - 14:30

Ukázky

Sonografické vyšetření kyčelních kloubů novorozence

Sonografické vyšetření kyčelních kloubů novorozence

Vyšetření kyčlí novorozence

Sonografické vyšetření kyčlí novorozence (ultrazvukem)

Ultrazvukový přístroj

Ultrazvukový přístroj

Sanofi