MUDr. Kratochvíl

Pracovnělékařské služby

Zákonná povinnost zaměstnavatele

Od 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nově zavádí pojem pracovnělékařských služeb.

Pracovnělékařskou službou se rozumí zdravotní služba, jejíž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnance.

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství.

Nepodrobí-li se zaměstnanec vstupní, periodické nebo mimořádné prohlídce považuje se za osobu zdravotně nezpůsobilou pro výkon práce a zaměstnavatel nesmí v takovém případě zaměstnanci přidělovat práci.

Ordinační doba

Zaměstnavatelům, kteří spadají pod zákonnou povinnost zajistit svým zaměstnancům pracovnělékařskou službou nabízíme zajištění těchto služeb. Jsme k dispozici denně v určené ordinační hodiny:

Adresa ordinace: Poliklinika Budějovická, ul. Antala Staška 1670/80, Praha 4 (MUDr. Dagmar Peřková, MUDr. Iva Brožová)

Ordinační hodiny - pracovnělékařské služby
Pondělí 12:00 - 13:00
Úterý 17:00 - 18:00
Středa 12:00 - 13:00
Čtvrtek 8:00 - 9:00
Pátek 8:00 - 9:00

Objednání

Na vstupní lékařskou prohlídku (pracovnělékařské služby) je potřeba se objednat nejméně 5 pracovních dnů předem na telefonním čísle:

Poznámka: Dohlédněte prosím na to, aby si Váš zaměstnanec přinesl na zdravotní prohlídku výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře. Pokud by si zdravotní dokumentaci nepřinesl, nebylo by možné potvrdit zdravotní způsobilost pro výkon práce.

Ceník

Pracovně - lékařské služby Cena
Vstupní a preventivní prohlídka 600 Kč
Periodická, mimořádná a výstupní prohlídka 500 Kč

V případě Vašeho zájmu o poskytování pracovnělékařských služeb kontaktujte naši ordinaci:.

Sanofi